Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

behörighetskomplettering

qualification to fulfil entry requirements

Definition

komplettering som ger behörighet

Anmärkning

Behörighetskomplettering innebär att den sökande har läst upp eller läst in ett ämne eller en kurs som hen tidigare hade för lågt betyg i eller som helt saknades.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som förklaring av det svenska begreppet än som en etablerad engelsk term. På engelska används verbfrasen take a qualification to fulfil entry requirements som översättning till göra en behörighetskomplettering respektive submit a qualification to fulfil entry requirements som översättning till skicka in en behörighetskomplettering.

Jämför
Tillbaka