Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

behörighetskomplettering

qualification to fulfil entry requirements

Definition

komplettering som ger behörighet

Anmärkning

Behörighetskomplettering innebär att den sökande har läst upp eller läst in ett ämne eller en kurs som hen tidigare hade för lågt betyg i eller som helt saknades.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som förklaring av det svenska begreppet än som en etablerad engelsk term. På engelska används verbfrasen take a qualification to fulfil entry requirements som översättning till göra en behörighetskomplettering respektive submit a qualification to fulfil entry requirements som översättning till skicka in en behörighetskomplettering.

Jämför
Tillbaka