Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

behörighetsprövning

assessment of qualifications

Synonym: evaluation of qualifications
Definition

prövning för att avgöra om en sökande uppfyller behörighetskrav

Anmärkning

Universiteten och högskolorna prövar om personer som söker högskoleutbildning uppfyller grundläggande och eventuella särskilda behörighetskrav. Behörighetsprövningar görs också bland annat för att avgöra om en sökande med utländsk utbildning uppfyller behörighetskraven för att få svensk lärarbehörighet.

Tillbaka