Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

behovsmotiverad forskning

Synonym: behovsstyrd forskning

needs-driven research

Definition

forskning där valet av forskningsområde motiveras och styrs av ett visst behov

Anmärkning

Ett exempel på behovsmotiverad forskning är när regeringen ser behov av forskning inom ett specifikt område och avsätter medel för detta. Ett annat är när näringslivet i form av enskilda företag eller konsortier finansierar forskning med specificerad inriktning.

Jämför
Tillbaka