Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

behovsmotiverad forskning

Synonym: behovsstyrd forskning

Engelska

needs-driven research

Definition

forskning där valet av forskningsområde motiveras och styrs av ett visst behov

Anmärkning

Ett exempel på behovsmotiverad forskning är när regeringen ser behov av forskning inom ett specifikt område och avsätter medel för detta. Ett annat är när näringslivet i form av enskilda företag eller konsortier finansierar forskning med specificerad inriktning.

Jämför