Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

betygsgrad

Synonym: betygssteg

grade

Synonym: grade within a grading system
Definition

steg inom ett betygssystem

Anmärkning

Inom högskoleutbildningen finns inte ett centralt fastställt betygssystem utan universitetet eller högskolan kan självständigt välja såväl betygssystem som antalet betygsgrader. Ett betygssystem som är aktuellt just nu har betygsgraderna A–FX. Ett annat betygssystem har betygsgraderna VG–U.

Jämför
Tillbaka