Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

bilaga till examensbevis

Engelska

diploma supplement

Anmärkning

I en bilaga till ett examensbevis beskrivs studentens högskoleutbildning och utbildningens plats i det nationella utbildningssystemet. Bilagan, som ska utfärdas på ett stort europeiskt språk, utfärdas i Sverige på engelska. Syftet med denna bilaga är att underlätta erkännande av en nationell examen vid fortsatta studier eller vid anställning utomlands. Se vidare Universitets- och högskolerådets författningssamling UHRFS 2013:9.

Hänvisning