Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

bilaga till examensbevis

diploma supplement

Anmärkning

I en bilaga till ett examensbevis beskrivs studentens högskoleutbildning och utbildningens plats i det nationella utbildningssystemet. Bilagan, som ska utfärdas på ett stort europeiskt språk, utfärdas i Sverige på engelska. Syftet med denna bilaga är att underlätta erkännande av en nationell examen vid fortsatta studier eller vid anställning utomlands. Se vidare Universitets- och högskolerådets författningssamling UHRFS 2013:9.

Hänvisning
Tillbaka