Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

disputation

defence of doctoral thesis

Synonymer: thesis defence , dissertation defence , PhD defence
Definition

offentlig akademisk sammankomst som består av granskning och försvar av doktorsavhandling

Ekvivalensanmärkning

Om det i sammanhanget behöver förtydligas att en disputation är offentlig, kan man lägga till ordet public före den engelska termen.

Tillbaka