Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

doktorspromotion

Synonymer: promotion , promovering

doctoral award ceremony

Synonymer: doctoral degree ceremony , doctoral degree conferment ceremony
Definition

ceremoni där doktorsinsignier delas ut

Anmärkning

Doktorspromotionen är en ceremoni som numera är frivillig och inte har någon formell status, men tidigare fick den som disputerat sin doktorstitel i samband med den. Numera är den som tagit del av ceremonin också promoverad.

Jämför
Tillbaka