Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

ECTS

ECTS

Synonym: European Credit Transfer and Accumulation System
Anmärkning

ECTS är ett europeiskt system för tilldelning och tillgodoräknande av studiemeriter vilket har som syfte att förbättra och underlätta godkännande av utländsk högskoleutbildning. Systemet används av många länder som ett komplement till den nationella poäng- och betygsskalan.

Jämför
Tillbaka