Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

enskild utbildningsanordnare

independent higher education provider

Definition

(inom högskoleväsendet:) utbildningsanordnare som inte har staten som huvudman

Anmärkning

En enskild utbildningsanordnare kan till organisationsformen vara t.ex. en enskild firma, en stiftelse, ett handelsbolag eller ett aktiebolag.

Exempel på enskilda utbildningsanordnare för högskoleutbildning är Chalmers tekniska högskola, Sophiahemmet högskola och Örebro Teologiska Högskola.

Det lärosäte som en enskild utbildningsanordnare driver kan ibland benämnas fristående högskola (på engelska: independent university college) eller fristående universitet (på engelska: independent university, private university).

Jämför
Tillbaka