Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

recognition

Svenska

erkännande

Definition

formellt bekräftande från en behörig myndighet eller ett lärosäte av att de betraktar en utländsk utbildning, del av utbildning, kvalifikation eller resultat av lärande som legitima och fastställer vad dessa bedöms motsvara inom det inhemska systemet

Anmärkning

Syftet med erkännandet kan vara att fastställa att en person är behörig till högre utbildning, att besluta om förkortade studier genom tillgodoräknande av tidigare lärande, eller att underlätta inträde på arbetsmarknaden. Erkännandet kan resultera i ett utlåtande eller ett beslut om behörighet eller tillgodoräknande.
Tidigare baserades erkännande på en mer direkt jämförelse av antal poäng, en så kallad ekvivalering, något som inte görs i samma utsträckning i dag.

Jämför