Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

etikprövning

Engelska

ethical review

Definition

prövning för att avgöra om vissa etiska regler följs vid forskning

Anmärkning

Se vidare lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Jämför
Hänvisning