Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

examensarbete

Synonym: självständigt arbete

Engelska

degree project

Synonym: independent project
Anmärkning

I högskoleförordningen (1993:100) anges krav på att en student ska göra ett självständigt arbete för att få en examen på grundnivå och avancerad nivå. Ett examensarbete kallas i vissa sammanhang för självständigt arbete och i ledigare språkbruk för exjobb.

Hänvisning