Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

examensarbete

Synonym: självständigt arbete

Engelska

degree project

Synonym: independent project
Anmärkning

I högskoleförordningen (1993:100) anges krav på att en student ska göra ett självständigt arbete för att få en examen på grundnivå och avancerad nivå. Ett examensarbete kallas i vissa sammanhang för självständigt arbete och i ledigare språkbruk för exjobb.

Hänvisning