Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

examensfrekvens

Engelska

graduation rate

Anmärkning

Med examensfrekvens vid universitet och högskola menas den andel studenter som examinerats inom ett visst antal år efter påbörjad högskoleutbildning.