Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

examensordning

System of Qualifications

Anmärkning

I examensordningen, som är bilaga 2 till högskoleförordningen, finns bestämmelser om vilka examina som får avläggas inom högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå respektive forskarnivå. Där anges också de olika examinas omfattning och mål samt vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen. Se vidare Bilaga 2 (examensordningen) i högskoleförordningen (1993:100). Översättningen av termen examensordning varierar i högskoleförordningen: Den examensordning som gäller för studenter som börjat sin utbildning före 1 juli 2007 har översatts med Degree Ordinance; den examensordning som gäller för studenter som börjat sin utbildning efter 1 juli 2007 har översatts med System of Qualifications.

Hänvisning
Tillbaka