Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

System of Qualifications

Svenska

examensordning

Anmärkning

I examensordningen, som är bilaga 2 till högskoleförordningen, finns bestämmelser om vilka examina som får avläggas inom högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå respektive forskarnivå. Där anges också de olika examinas omfattning och mål samt vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen. Se vidare Bilaga 2 (examensordningen) i högskoleförordningen (1993:100). Översättningen av termen examensordning varierar i högskoleförordningen: Den examensordning som gäller för studenter som börjat sin utbildning före 1 juli 2007 har översatts med Degree Ordinance; den examensordning som gäller för studenter som börjat sin utbildning efter 1 juli 2007 har översatts med System of Qualifications.

Hänvisning