Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

examinationsform

Engelska

mode of assessment

Synonym: examination format
Anmärkning

Här är exempel på de mest förekommande examinationsformerna: skriftlig tentamen (t.ex. salstentamen, hemtentamen), annan skriftlig redovisning (t.ex. uppsats, pm, laborationsrapport), muntlig tentamen (enskilt eller i grupp), utvärdering (egen eller av andra), genomfört moment (obligatorisk närvaro, genomförd praktik) eller löpande examination.

Jämför