Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

examinationsform

examination format

Synonym: mode of examination
Anmärkning

Här är exempel på de mest förekommande examinationsformerna: skrivning (salsskrivning, hemtentamen, skriftlig grupptentamen, datorbaserad tentamen), annan skriftlig redovisning (uppsats, pm, laborationsrapport), muntlig examination (enskilt eller i grupp), utvärdering (egen eller av andra), genomfört moment (obligatorisk närvaro, genomförd praktik).

Jämför
Tillbaka