Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Engelska

assess

Svenska

examinera

Definition

sätta betyg inom universitet eller högskola baserat på en bedömning av en students prestationer

Anmärkning

En examinator kan examinera en student på de olika kursmoment som ingår i utbildningen.

Jämför