Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

fakultetsnämnd

faculty board

Definition

nämnd som enligt högskolelagen ansvarar för forskning och högskoleutbildning på forskarnivå

Anmärkning

Fakultetsnämnden ansvarar också för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå om inte universitetet eller högskolan inrättat särskilda organ för utbildning på dessa nivåer. Ett sådant organ kallas ibland för grundutbildningsnämnd.

Jämför
Tillbaka