Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

företagsdoktorand

Synonym: industridoktorand

externally employed doctoral student

Definition

doktorand som är försörjd via anställning vid ett företag och bedriver forskarutbildning inom anställningen 

Anmärkning

Doktoranden har, förutom en handledare vid lärosätet, också normalt en handledare eller mentor vid företaget. Beroende på vem som är arbetsgivare benämns doktoranden till exempel landstingsdoktorand eller kommundoktorand.

Jämför
Tillbaka