Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

företagsinkubator

Synonym: inkubator

business incubator

Synonym: incubator
Definition

organisation som ska hjälpa forskare och studenter vid universiteten och högskolorna att kommersialisera idéer eller forskningsresultat

Anmärkning

Ett företag som bildas med hjälp av en företagsinkubator kallas avknoppningsföretag eller inkubatorföretag.

Jämför
Tillbaka