Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

forskarskola

graduate school

Definition

sammanhållen högskoleutbildning på forskarnivå med gemensamma kurser och väldefinierat arbetssätt och med syfte att samordna forskarkompetens från flera ämnen och mellan flera universitet och högskolor

Anmärkning

I Sverige har forskarskolor finansierats särskilt av regeringen, men också på andra sätt. Forskarskolor finns inom en rad olika ämnen.

Tillbaka