Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

forskningsämne

research subject

Anmärkning

För statistiska ändamål finns en klassifikation, ”Standard för svensk indelning av forskningsämnen”, som listar cirka 250 ämnen som forskning delas in i. Varje universitet och högskola rapporterar in sina forskarutbildningsämnen i något av dessa forskningsämnen.

Jämför
Hänvisning
Tillbaka