Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

research infrastructure

Svenska

forskningsinfrastruktur

Definition

Forskningsinfrastrukturen kan omfatta vetenskapliga anläggningar/faciliteter och resurser såsom utrustning, instrument, apparatur, experimentanläggningar, laboratorier, forskningsfartyg, tekniska och konstnärliga verkstäder och scener, kunskapssamlingar, databaser, programvaruresurser och tjänster, inklusive tillhörande personell kompetens, forskningsmaterial, kunskapsbaserade resurser såsom samlingar, arkiv eller strukturerad vetenskaplig information, databehandling, program och kommunikationer samt allt annat som är nödvändigt för att bedriva forskning.

Anmärkning

Baserat på SFS 2022:1378, EU-direktiv, SOU 2021:65.

Hänvisning