Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

research institute

Svenska

forskningsinstitut

Definition

forskningsinrättning som är administrativt mer eller mindre fristående från lärosäte och ofta med mer avgränsad inriktning på forskningen

Anmärkning

Forskningsinstitut kan drivas i privat eller offentlig regi.

Termen forskningsinstitut används ibland även om organisationsenheter inom svenska lärosäten trots att de inte är självständiga organisationer. Skälen kan vara historiska, till exempel vad gäller Institutet för social forskning (SOFI) som tidigare var självständigt men nu ingår som en del i Stockholms universitet.

Termen används även utanför högskolevärlden för andra typer av organisationer, ibland av legitimitetsskäl.

I EU:s NIS2-direktiv används termen forskningsorganisation om en inrättning vars främsta mål är att bedriva tillämpad forskning eller experimentell utveckling i syfte att utnyttja resultaten av denna forskning i kommersiellt syfte, men som inte inbegriper utbildningsinstitutioner.