Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

head of research

Synonymer: research director , research group leader

Svenska

forskningsledare

Synonym: vetenskaplig ledare
Anmärkning

De flesta lärosäten använder forskningsledare som en allmän benämning för den forskare som leder en viss forskningsmiljö, forskargrupp eller forskningsprojekt. Några lärosäten använder i stället vetenskaplig ledare