Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

research programme

Svenska

forskningsprogram

Definition

program som samordnar flera projekt med gemensamma forskningsmål

Anmärkning

Sådana program styrs och finansieras vanligtvis av stora organisationer som lärosätet, företag, icke-statliga organisationer och regeringar.
Termen kan också användas om en enstaka forskares planerade projekt och om program, ibland tvärvetenskapliga, inom ett lärosäte.

Hänvisning