Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

freemover-student

Synonym: freemoverstudent

non-exchange student

Synonym: free mover
Definition

student som utan att delta i utbytesprogram ordnar sin högskoleutbildning i annat land

Anmärkning

En freemover-student kan vara såväl en svensk student som reser utomlands för studier som en utländsk student som reser till Sverige för studier. Det kan också vara en student som deltar i högskoleutbildning via utbytesavtal mellan stater, alltså inte via avtal direkt mellan lärosäten.

Jämför
Tillbaka