Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

halvfartsstudier

Engelska

studies at 50 % pace

Anmärkning

Halvfartsstudier innebär studier på kurser eller program vars studietakt är 50 %.

Ofta används uttrycken ”halvfart(sstudier)” och ”halvtid(sstudier)” synonymt, men ofta görs en skillnad utifrån perspektiv där en ”student läser på halvtid” och ”kursen ges på halvfart”. Alltså kan en kurs ges ”på halvfart”, men studenten kan ändå bedriva heltidsstudier (”läsa på helfart”) genom att parallellt läsa flera sådana ”halvfartskurser”.

Ekvivalensanmärkning

När det gäller ”fart” är fokus i första hand på själva utbildningen – det är utbildningen som ges på helfart eller halvfart. Fokus i ”fart” ligger på hur lång tid det tar att göra klart en utbildning.

En 30-poängsutbildning som ges på halvfart kommer att sträcka sig över två terminer, i stället för över en termin vid helfart. En 15-poängsutbildning som ges på halvfart kommer att sträcka sig över hela terminen, i stället för över en halv termin vid helfart.

Detta kan möjligen uttryckas med half-pace course eller half-pace programme på engelska, fast det är inte lika vanligt att prata om ”pace” när det gäller utbildningar på engelska. I stället ligger fokus på studentens ”course load” eller ”pace of study”, vilket betyder hur många poäng en student studerar per termin. I de flesta fall ges utbildningar på helfart, men det kan finnas möjlighet för en student att läsa en utbildning på deltid.

Jämför