Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Engelska

mid-way review

Svenska

halvtidskontroll

Synonymer: halvtidsseminarium , mittgenomgång
Definition

delgenomgång när ungefär halva tiden av avhandlingsarbetet gjorts

Anmärkning

Halvtidskontrollen görs bland annat med syfte att följa upp den individuella studieplanen.

Jämför