Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

supervisors’ committee

Svenska

handledarkollegium

Definition

grupp av doktorandhandledare vilken arbetar med övergripande frågor och löpande ärenden som rör forskarutbildning inom ett visst forskarutbildningsämne samt med den pedagogiska utvecklingen för handledare inom detta ämne

Anmärkning

Handledarkollegier kan finnas i de ämnen inom vilka forskarutbildning bedrivs och fungerar ofta som beredande organ. Handledarkollegier kan också omfatta mer än ett forskarutbildningsämne inom en institution.