Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

heltidsstudier

full-time study

Anmärkning

I ledigt språkbruk används ibland helfartsstudier i stället för heltidsstudier. Heltidsstudier innebär att studietakten är 100 %. Det betyder att en veckas schemalagd undervisning tillsammans med eget arbete sammanlagt beräknas motsvara 40 timmars arbetsvecka.

Jämför
Tillbaka