Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

hemtentamen

take-home examination

Synonym: unsupervised examination
Anmärkning

Syftet med hemtentamen är att ge studenten längre tid att lösa uppgiften än vid en salstentamen. Hemtentamen och digital hemtentamen används i dag synonymt, eftersom en hemtentamen i princip alltid genomförs med hjälp av dator. En digital hemtentamen kan numera vara övervakad, till exempel genom att läraren kan gå in via videolänk och kontrollera vad studenten gör.

Tillbaka