Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

högskoleutbildning på avancerad nivå

Synonym: utbildning på avancerad nivå

Engelska

second-cycle courses and study programmes

Definition

högskoleutbildning på en fördjupad nivå som bygger på högskoleutbildning på grundnivå

Anmärkning

Högskoleutbildning på avancerad nivå kan leda fram till en magisterexamen, en masterexamen eller en yrkesexamen på avancerad nivå. Tidigare har påbyggnadsutbildning ibland använts för detta begrepp. I samband med Bolognaprocessen delas alla kurser inom högskoleutbildningen in i tre nivåer: grundnivå (på engelska: first cycle), avancerad nivå (på engelska: second cycle) och forskarnivå (på engelska: third cycle). För att underlätta under en övergångsperiod kan man vid översättning sätta de tidigare använda engelska termerna inom parentes: first-cycle (undergraduate) courses and study programmes, second-cycle (Master’s) courses and study programmes och third-cycle (doctoral) courses and study programmes.