Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

högskoleutbildning på forskarnivå

Synonymer: utbildning på forskarnivå , forskarutbildning

third-cycle courses and study programmes

Synonym: research programs /US/
Definition

högskoleutbildning som bygger på högskoleutbildning på avancerad nivå

Anmärkning

Högskoleutbildning på forskarnivå leder fram till en licentiatexamen eller en doktorsexamen. I samband med Bolognaprocessen delas alla kurser inom högskoleutbildningen in i tre nivåer: grundnivå (på engelska: first cycle), avancerad nivå (på engelska: second cycle) och forskarnivå (på engelska: third cycle). För att underlätta under en övergångsperiod kan man vid översättning sätta de tidigare använda engelska termerna inom parentes: first-cycle (undergraduate) courses and study programmes, second-cycle (Master’s) courses and study programmes och third-cycle (doctoral) courses and study programmes. Den 1 juli 2007 ersattes termen forskarutbildning med termen högskoleutbildning på forskarnivå i lagstiftningen. Ordet forskarstudier bör inte användas som fackterm för detta begrepp.

Tillbaka