Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

högskoleutbildning på forskarnivå

Synonymer: utbildning på forskarnivå , forskarutbildning

Engelska

third-cycle courses and study programmes

Synonym: research programs (amerikansk)
Definition

högskoleutbildning som bygger på högskoleutbildning på avancerad nivå

Anmärkning

Högskoleutbildning på forskarnivå leder fram till en licentiatexamen eller en doktorsexamen. I samband med Bolognaprocessen delas alla kurser inom högskoleutbildningen in i tre nivåer: grundnivå (på engelska: first cycle), avancerad nivå (på engelska: second cycle) och forskarnivå (på engelska: third cycle). För att underlätta under en övergångsperiod kan man vid översättning sätta de tidigare använda engelska termerna inom parentes: first-cycle (undergraduate) courses and study programmes, second-cycle (Master’s) courses and study programmes och third-cycle (doctoral) courses and study programmes. Den 1 juli 2007 ersattes termen forskarutbildning med termen högskoleutbildning på forskarnivå i lagstiftningen. Ordet forskarstudier bör inte användas som fackterm för detta begrepp.