Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

huvudstuderandeskyddsombud

Synonym: huvudstuderandearbetsmiljöombud

Engelska

chief student safety representative

Definition

student som arbetar med övergripande studentarbetsmiljöfrågor, företräder och samordnar övriga studerandeskyddsombuds verksamhet

Anmärkning

Förkortningarna HSSO, HSAMO och SHAMO förekommer på vissa lärosäten.