Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

hybrid teaching

Svenska

hybridundervisning

Definition

undervisningsform där vissa studenter deltar fysiskt på plats och andra digitalt på distans vid ett och samma undervisningstillfälle (synkront)

Anmärkning

Hybridundervisning kan till exempel innebära att vissa studenter sitter tillsammans i ett fysiskt rum, medan andra studenter går in i ett virtuellt mötesrum, där också läraren och en annan dator i det fysiska rummet är inloggade.

Hybridundervisning ska inte förväxlas med blandade lärmiljöer.

Jämför