Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

informal learning

Svenska

informellt lärande

Definition

lärande som inte är organiserat eller strukturerat, och som pågår på arbetsplatsen, i hemmet eller på fritiden

Anmärkning

Baserat på SOU 2019:69: Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Jämför
Hänvisning