Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

innovationskontor

Engelska

innovation centre

Anmärkning

Regeringen har etablerat så kallade innovationskontor knutna till ett urval svenska universitet och högskolor. Innovationskontoren ska stödja nyttiggörande av forskningsresultat genom kvalificerad rådgivning inom bland annat patentering, licensiering och kontraktsforskning. I uppdraget ingår också att stödja forskare på de universitet och högskolor som saknar ett eget innovationskontor.