Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

internationell student

international student

Definition

student som kommit till ett visst värdland med syftet att studera

Anmärkning

Vid beräkning av studentrörlighet mellan länder kan rörligheten överskattas om beräkningen baseras på medborgarskap. Gruppen ”personer med annat medborgarskap än svenskt som studerar i Sverige” består nämligen dels av personer som var bosatta här innan studierna påbörjades, dels av personer som kommit till Sverige i avsikt att studera. ”Internationella studenter” avser endast de senare.

Ibland förekommer inresande student och utresande student. En svensk som studerar i Tyskland betraktas som inresande student i förhållande till Tyskland, men som utresande student i förhållande till Sverige.

Tidigare användes gäststudent för detta begrepp.

Jämför
Tillbaka