Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

kollegial utvärdering

Engelska

peer review

Anmärkning

Med kollegial utvärdering inom högskoleväsendet menas utvärdering av till exempel högskoleutbildningar eller vetenskapliga artiklar som görs av sakkunniga inom samma disciplin.