Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

supplementary teacher education

Svenska

kompletterande pedagogisk utbildning

Synonym: KPU
Definition

utbildning på 90 högskolepoäng som innehåller ämnesdidaktik, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning, som tillsammans med tidigare ämnesstudier leder till en ämneslärarexamen

Anmärkning

Ämnesstudierna måste motsvara undervisningsämnen i svensk skola. Vad som räknas som ”tidigare ämnesstudier” kan variera utifrån ämneslärarexamen och mellan lärosäten.

Hänvisning