Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

konstnärlig examen

qualification in the fine, applied and performing arts

Definition

akademisk examen som uppnås efter högskoleutbildning med särskild konstnärlig inriktning som är fastställd av berört lärosäte

Anmärkning

Vilka olika konstnärliga examina som finns och vad som krävs för dem anges i examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen).

Se vidare Universitets- och högskolerådets föreskrifter UHRFS 2013:6-8, 2018:2, 2019:6

Ekvivalensanmärkning

För översättning av specifika examina, se respektive examen här i ordboken.

Jämför
Hänvisning
Tillbaka