Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

konstnärlig examen

qualification in the fine, applied and performing arts

Definition

akademisk examen som uppnås efter högskoleutbildning med särskild konstnärlig inriktning som är fastställd av berört lärosäte

Anmärkning

Vilka olika konstnärliga examina som finns och vad som krävs för dem anges i examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen).

Se vidare Universitets- och högskolerådets föreskrifter UHRFS 2013:6-8, 2018:2, 2019:6

Ekvivalensanmärkning

För översättning av specifika examina, se respektive examen här i ordboken.

Jämför
Hänvisning
Tillbaka