Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

konstnärlig praktik

Engelska

artistic practice

Definition

praktiskt utövande av viss(a) konstform(er)

Anmärkning

Exempel på konstnärliga praktiker är opera, bildkonst, konsthantverk, cirkus, film, arkitektur och performance.

Detta begrepp ska inte kopplas till praktik i betydelsen ’praktisk övning i ett yrke, på en arbetsplats eller motsvarande’.