Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

cultural and creative industries

Svenska

kulturella och kreativa branscher

Definition

branscher som samlar verksamheter som bygger på kulturella värden och/eller konstnärliga och andra kreativa uttryck och som skapar eller distribuerar kulturella produkter och innehåll, oavsett om respektive verksamhet är marknadsorienterad eller inte

Anmärkning

Exempel på kulturella och kreativa branscher är AI-lösningar inom kultur, arkitektur, arkiv, AR-lösningar inom kultur, artisteri, audiovisuellt, bibliotek, bild, bildkonst, byggnadsvård, böcker, cirkus, dans, dataspelsutveckling, dataspelsprogrammering, design, digital bildproduktion, digital kultur, digital konst, festivaler, film, formgivning, fotografi, författande, förlag, gallerier, grafisk form, hantverk, illustration, inredning, installationer, interaktionsdesign, journalistik, kommunikation, konsthantverk, kulturarv, kulturfestivaler, kulturmiljöer, kulturturism, medier, mode, museer, musik, möbler, poddar, litteratur, radio, reklam, scenkonst, serier, skulptural konst, spoken word, slöjd, smide, teater, teckning, television, textil, tidningar, tidskrifter, upphovsrättshantering, visuella effekter, VR-lösningar inom kultur.

Tidigare användes uttrycket ”kulturella och kreativa näringar” (”KKN”).

Baserat på SOU 2022:44: Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher.

Ekvivalensanmärkning

Vill man betona skillnaden mellan eng. ”industry” och ”sector” kan uttrycken ”företag i kulturella och kreativa branscher” resp. ”verksamheter i kulturella och kreativa branscher” användas.

Hänvisning