Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

kurskrav

Engelska

course requirement

Definition

krav som student ska uppfylla för att anses ha slutfört en kurs

Anmärkning

Kraven kan röra t.ex. kursmoment, aktivt deltagande eller närvaro.
Termen bör inte användas som synonym till ”behörighetskrav”, dvs. om kurs som är del av behörighetskraven för vidare studier inom ett ämne/på ett program.
Ibland används termen även som synonym till ”kursfordringar”, men det är olämpligt.

Jämför