Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

kvarvaro

retention

Synonym: persistence
Definition

(inom högskoleutbildning:) relation mellan antalet studenter som fortsätter att studera på en viss utbildning och antalet studenter som påbörjat denna utbildning 

Anmärkning

Begreppet kvarvaro används som ett statistiskt mått på andelen studenter som efter en viss tid fortfarande är registrerade på en viss högskoleutbildning. Med ett motsvarande mått, avhopp, beräknas andelen studenter som avbrutit sin utbildning.

Retention används ibland som synonym till kvarvaro. Det avråder vi ifrån.

Ekvivalensanmärkning

Den engelska termen retention används när fenomenet beskrivs från lärosätets perspektiv, medan den engelska termen persistence används för att avspegla studentperspektivet.

Jämför
Tillbaka