Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

läranderesultat

Synonym: faktiskt studieresultat

Engelska

achieved learning outcomes

Definition

den kunskap, förståelse, färdighet och förmåga en student faktiskt har uppnått efter avslutad utbildning

Anmärkning

Ett läranderesultat mäts genom till exempel en tentamen, en muntlig presentation, en gestaltning eller en produkt. Ibland används termen faktiskt studieresultat för detta begrepp. Den engelska termen learning outcomes har tidigare övergripande använts som översättning för både lärandemål och läranderesultat. För att vara tydlig bör man hellre översätta lärandemål med intended learning outcomes och läranderesultat med achieved learning outcomes.

Jämför