Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

läranderesultat

Synonym: faktiskt studieresultat

achieved learning outcomes

Definition

den kunskap, förståelse, färdighet och förmåga en student faktiskt har uppnått efter avslutad utbildning

Anmärkning

Ett läranderesultat mäts genom t.ex. en tentamen, en muntlig presentation, en gestaltning eller en produkt. Ibland används termen faktiskt studieresultat för detta begrepp. Den engelska termen learning outcomes har tidigare övergripande använts som översättning för både lärandemål och läranderesultat. För att vara tydlig bör man hellre översätta lärandemål med intended learning outcomes och läranderesultat med achieved learning outcomes.

Jämför
Tillbaka