Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

lärarexamen på avancerad nivå

Master of Arts in Education

Synonymer: Master of Science in Education , Master’s degree (240/270/300/330 credits) , MEd
Anmärkning

Denna examen finns inte i examensordningen sedan 1 juli 2011, och högskoleutbildning som leder till denna examen kommer därmed inte att kunna påbörjas.

Vilken benämning som användes berodde på poängomfattning: 180 eller 210 högskolepoäng motsvarade grundnivå (på engelska Bachelor), medan 240, 270, 300 eller 330 högskolepoäng motsvarade avancerad nivå (på engelska Master). Nivån, och därmed översättningen, påverkades också av krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå.

Jämför
Tillbaka